Copy the code below and paste it in place of the code in the stylesheet in order to make these changes affect all your pages.

{% color "melody" color="#414042", export_to_template_context=True %} /* change your site's color here */

{% color "harmony" color="#209fd9", export_to_template_context=True %} /* change your site's secondary color here */

{% set topHeaderColor = "#209fd9" %} /* This color is solely used on the top bar of the website. */

{% set baseFontFamily = "Roboto" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Roboto" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '10px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

10TEN Kvanthedge

Aktuell NAV-kurs: 101,21 SEK

Sluta följa flocken

Här använder vi vår egen matematiska modell för att sänka handelsrisken och få stabil tillväxt.

Teckna andelar  eller läs mer …

Var ska du placera när räntan inte ger några pengar?

Dina ränteplaceringar är trygga men du får ingen avkastning. Då har vi en idé.

Unik modell

Vår förvaltning sker med stöd av en matematisk modell vi har utvecklat själva. Modellen är världsunik och made in Småland.

Om modellen

Aktiv förvaltning

Vi gillar att utmana etablerad finansmetodik. Och vi kommer alltid att vara passionerade handlare som älskar att göra affärer.

Vår filosofi

Låg risk

Vår övertygelse är att vinnaren är den som inte förlorar.


Vår idé

Passion för låg risk

De flesta är beredda att gå längre för att slippa förluster än för att tillgodogöra sig vinster. Här i Småland går vi nog längst av alla.

Regelbundna förväntningar

Med jämna mellanrum skriver vi om vad du kan förvänta dig av rådande trender, branschen som helhet och naturligtvis av vår fond.

smalandsk-matematik.png

Småländsk matematik

Det gäller att hålla huvudet kallt när kapital ska förvaltas. Vi söker minsta möjliga risk för förlust och löser det matematiskt.

Vill du vara med och investera?

Teckna andelar