Copy the code below and paste it in place of the code in the stylesheet in order to make these changes affect all your pages.

{% color "melody" color="#414042", export_to_template_context=True %} /* change your site's color here */

{% color "harmony" color="#209fd9", export_to_template_context=True %} /* change your site's secondary color here */

{% set topHeaderColor = "#209fd9" %} /* This color is solely used on the top bar of the website. */

{% set baseFontFamily = "" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

10TEN Kvanthedge

Aktuell NAV-kurs: 100,079 SEK

Sluta följa flocken

En matematisk modell för att ta dig bortom allfarvägarna, sänka handelsrisken och få stabil tillväxt.

Visa mig hur  eller läs mer …

Var placerar du när räntan inte ger några pengar?

Dina ränteplaceringar är trygga men du får ingen avkastning. Då har vi en idé.

Unik modell

Vår förvaltning sker med stöd av en matematisk modell vi har utvecklat själva. Modellen är världsunik och made in Småland.

Så funkar den

Aktiv förvaltning

Vi gillar att utmana etablerad finansmetodik. Och vi kommer alltid att vara passionerade handlare som älskar att göra affärer.

Vår filosofi

Låg risk

Vår övertygelse är att vinnaren är den som inte förlorar. Vår modell går ut på att plocka bort förlusterna ur marknadens ekvation.

Vår idé

Passion för låg risk

De flesta är beredda att gå längre för att slippa förluster än för att tillgodogöra sig vinster. Här i Småland går vi nog längst av alla.

10TEN Fonder och den småländska sweetspoten

Senaste inläggen

10TEN Fonder och småländsk matematik

Småländsk matematik

Det gäller att hålla huvudet kallt när kapital ska förvaltas. Vi söker minsta möjliga risk för förlust och löser det matematiskt.

Boka möte med Anders på 10TEN Fonder

Kan låg risk ge bättre resultat?

Hej, Anders här! Ge mig 30 minuter så visar jag dig den småländska sharpekvoten. Den lär du inte bli besviken på.

Boka VD-möte