{% set baseFontFamily = "" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

10TEN-bloggen


Vad gör du när aktiemarknaden viker?


av Anders Amrén

En hedgefond med lågriskprofil kan vara ett bättre val än räntefonder och andra parkeringsplatser när du förbereder dig på en aktiemarknad som pekar söderut. Här är vårt resonemang om varför.


Delårsrapport, aug 2017


av Anders Amrén

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för 10ten Fonder AB, 559002-7099, avger härmed halvårsredogörelse för perioden 2017-01-01—2017-06-30 avseende 10ten Kvanthedge, 515602-8572.


Berättelsen om duggregnet och vattenfallet


av Anders Amrén

Sprida risker är bra, enligt berättelsen om gungor och karuseller, i den finansiella portföljen. När vi tänker riskspridning så brukar det landa i ett resonemang om diversifierade tillgångar, marknader eller branscher.


Nu blir det lättare att investera


av Anders Amrén

Våra kunder har efterfrågat en sänkning av minsta insättningsbelopp. Det är nu gjort. Lägsta belopp för att investera i 10TEN Kvanthedge är 100 kr från och med den 1 september 2017. Det gäller både engångsinsättningar och månadssparande.


Aktieägarmöte i Göteborg


av Anders Amrén

I veckan hade vi aktieägarmöte i Göteborg. Bolagets huvudägare samlades för att diskutera hur vi ökar fondkapitalet och lägger i nästa växel.


Medverkan i Hedgenordic


av Anders Amrén

[EN:] We're very happy to see 10TEN Kvanthedge published in the well-reputed trade magazine Hedgenordic this spring, featuring our trading manager Patrik Wallenberg and his team. Good read!

Senaste inläggen

Nyhetsbrevet