{% set baseFontFamily = "" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

av Anders Amrén, 2017-06-09

Aktieägarmöte i GöteborgI veckan hade vi aktieägarmöte i Göteborg. Bolagets huvudägare samlades för att diskutera hur vi ökar fondkapitalet och lägger i nästa växel.

Det är glädjande att konstatera att ägarkretsen har en stark tro på vår förvaltningsmodell och stöttar vår satsning helhjärtat. På mötet beslutades om gemensamma initiativ för att öka inflödet av kapital. (AUM)

Situationen just nu

Vår fond 10TEN Kvanthedge består av en 30-procentig aktiedel som vi aktivt förvaltar och en del som består av räntepapper och obligationer. Den senare delen finns där för att få ner risken. En krockkudde, helt enkelt.

Aktiedelen som vi förvaltar går bra, vi gör noll förlustaffärer, samtidigt som räntedelen av naturliga skäl drar ner NAV-kursen. Modellen vi använder kräver ett fondkapital på cirka 200 miljoner kr för att gå på full fart. Idag ligger vi på cirka 40 miljoner kr.

Du kan jämföra med en V8, som har hästkrafter så det räcker, men som nu bara kör på ettans växel. Med mer fondkapital kan vi lägga i fler växlar. Utnyttja vridmomentet. Allt detta beror på att vi handlar i »bricks«.

Vad är bricks?

Sättet vi handlar på räknas i bricks vilket egentligen är en kedja av händelser. Säg att affären A går ut på att köpa och sälja ett värdepapper. Om allt går som planerat håller förvaltaren sig till den planen.

Om det däremot kommer en signal som säger att affären A inte ska genomföras, då övergår vi till affären B. Det här händelseförloppet med steg från A–D kallas en brick.

Med få bricks blir det lätt sättningar i NAV-kursen. Med mer fondkapital (AUM) kommer vi upp på den nivå då modellen börjar jobba fullt ut. Vi kan helt enkelt få in fler bricks som i sin tur genererar bättre avkastning. Därför är de 200 miljonerna en viktig förutsättning för att få fonden att prestera riktigt bra.

Behåller låg risknivå

Visserligen har vi mandat att öka andelen aktier i fonden till cirka 90 procent. En naturlig fråga kan ju vara varför vi inte ökar om nu den delen presterar bra. Men det är inte en sådan fond som våra investerare har köpt. Därför behåller vi den låga risknivån.

Klart med KIID 2

När vi startade fonden beräknade vi risknivån till KIID 5. Nu har vi varit igång tillräckligt länge för att veta att risknivån är betydligt lägre. Det står klart att vi ligger på KIID 2. Detta har rapporterats till alla som förmedlar vår fond.

Det betyder också att vår marknad har blivit större. Vi kan attrahera fler typer av investerare, där vi är ett bra alternativ till rena ränteplaceringar.

Följ utvecklingen

Gillar du statistik och vill se mer om fonden i detalj så kan du kika på strategibeskrivningen på Hedgenordic.


Söker du bättre avkastning?


Skicka mig ett meddelande så berättar jag mer.

Boka möte med Anders Amrén

Anders Amrén

VD på 10TEN Fonder och passionerad crossfit-utövare.