Om 10TEN Kvanthedge

Fonden som inte följer flocken

Teckna andelar

10TEN Kvanthedge är en hedgefond där vi handlar med aktier i Europas största noterade bolag. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som minskar risken ytterligare.

10TEN Kvanthedge, fonden som inte följer flocken

Fonden som inte följer flocken.

10TEN Kvanthedge är en specialfond som ingår i kategorin hedgefonder. Det betyder att vi har ett friare placeringsmandat än traditionella värdepappersfonder.

Större delen av fondens avkastning genereras genom aktiv matematisk förvaltning och vi gör affärer huvudsakligen på storbolagslistorna.

Varför 10TEN Kvanthedge?

Om du är institutionell placerare

10TEN Kvanthedge kan passa in i din portfölj som alternativ till både ränte- och aktieplaceringar. Tanken är att du kan lägga en del av dina mandat i hedgefonden 10TEN Kvanthedge istället. Här visar vi dig gärna mer detaljer.

Fakta Fördel
10TEN Kvanthedge är en multistrategi lång/kort hedge AIF specialfond. Du får en aktiv förvaltning med förutsägbar risk.
KIID 2 Låg risk.
Fondens aktieinnehav förvaltas mycket aktivt med stöd av vår matematiska modell. Ovanligt effektiv riskhantering.
Skalbar förvaltning. Du är inte begränsad till vissa belopp.
0,8 procent i årlig avgift, 25 procent på avkastningen i arvode. Låg avgift och därefter transparent arvode efter resultat.

Teckna andelar

Om du är privat placerare

10TEN Kvanthedge är en lämplig fond för dig som är försiktig av naturen men vill ha bättre avkastning än räntefonder. Då kan du välja att lägga en del av ditt långsiktiga sparkapital här, med långsiktigt menar vi längre än sex månader.

Fakta Fördel
10TEN Kvanthedge är absolutavkastande. Avkastning oavsett hur börsen går, du slipper dipparna och behöver inte byta fond.
En stor del av fondförmögenheten är över tid placerade i likvida medel, ränteplaceringar och obligationer. Låg risk.
Fondens aktieinnehav förvaltas mycket aktivt med stöd av vår matematiska modell. Ovanligt effektiv riskhantering.
Fonden handlar enbart med de största noterade bolagen på Europas börser. Dina pengar placeras enbart i genomlysta bolag.
0,8 procent i årlig avgift, 25 procent på avkastningen i arvode. Låg avgift och därefter transparent arvode efter resultat.

Teckna andelar

Komfortzonen där det händer

Fonden handlar aktivt med cirka 30 procent av fondförmögenheten. Vi gör många små placeringar dagligen. Hela 80 procent är dagliga affärer, men både korta och långa positioner förekommer. Den här delen av fonden fungerar som avkastningsmotor.

Cirka 60 procent av fondförmögenheten utgörs av räntepapper och obligationer. Långa placeringar med låg risk. Det fungerar som extra skydd mot oförutsedda händelser i omvärlden. Som en krockkudde ungefär. Därutöver har fonden tio procent i likvida medel.

10TEN Kvanthedge, The Sharpe Ratio Surprise Box

Vi går långt för att sänka risken och höja sharpekvoten.

Följer inte flocken

10TEN Kvanthedge är den första och enda fond i världen som använder vår egen matematiska modell. Modellen bygger på en idé om att effektivt förhindra förluster. Vi smålänningar är nämligen inte så förtjusta i att förlora.

Modellen löser ett knepigt matematiskt problem på ett kreativt men ändå säkert sätt. Den utmanar klassiska analysmodeller, det är vi medvetna om. Med hjälp av modellen vill vi skapa nya möjligheter för människor och gärna höja förtroendet för hela vår bransch.

Vårt långsiktiga mål

Målet är att vara Sveriges bästa hedgefond tio år i rad mätt i sharpekvot. Ju högre sharpekvot desto bättre avkastning i förhållande till risken. Vi vill ge våra fondandelsägare en långsiktigt hög avkastning med låg risk.

Hämta fondfakta

Hämta fondbroschyr

Hämta fondbestämmelser

Är du nyfiken på nya fonden 10TEN Kvanthedge?

Gillar du tanken på att placera några av dina räntemandat där du får bättre avkastning? Ta rygg på oss så kan du följa utvecklingen tills det är dags att ta steget.