Vår matematiska förvaltning

Sänker risken tack vare färre mänskliga felbeslut

Om vår matematiska modell

10TEN handlar med stöd av en matematisk modell som vi själva utvecklat. En världsunik (jo, faktiskt) förvaltningsmodell genom vilken vi kan se marknaden på ett annorlunda sätt.

Ungefär såhär går det till. Lite förenklat så kan värdet på marknadsnoterade tillgångar röra sig åt tre olika håll. Aktier är exempel på en tillgång, men det skulle lika gärna kunna vara apelsinjuice, valutor eller kohudar.

Design för riskminimering

Matematisk modell, positiv utveckling

Positivt

Värdet ökar och tillgången ger avkastning vid försäljning. Detta är vad de flesta handlare traditionellt letar efter men inte vi.

Matematisk modell, neutral utveckling

Neutralt

Värdet förändras inte trots att tillgången byter ägare på marknaden. Detta brukar kallas för utveckling i sidled.

Förvaltningsmodell stoppar negativt scenario

Negativt

Värdet minskar. Det är den här bistra utvecklingen som vår matematiska modell är designad för att leta upp och förhindra.

Modellens uppgift

Genom att aktivt placera fondens förmögenhet i tillgångar som har liten risk för förlust, får vi ett högt antal placeringar som är positiva eller neutrala. Med andra ord vinst.

Modellen hanterar enbart fakta. Aldrig analyser eller prognoser. Den genomför miljontals realtidsberäkningar för att hitta det hundratal affärer med låg risk som finns varje dag.

Framtidstro är något som modellen inte alls är intresserad av. Den hjälper oss att fatta matematiska beslut utan mänskliga känslor. Vilket i det här sammanhanget är mycket bra.

Modellens egenskaper

Låg risk

En fondförmögenhet kan vara diversifierad med många olika värdepapper och tillgångsslag för att sprida risken. Vår matematiska modell gör det möjligt att vara diversifierad i realtid med de många positioner vi aktivt handlar i varje ögonblick.

Vi är som ett duggregn över en hel kontinent, istället för ett lokalt vattenfall, fast det är samma mängd vatten.

Våra innehav varar i minuter, ibland sekunder, och innehaven har låg korrelation med varandra eller med marknadens utveckling i övrigt. Vi följer inte flocken. Det minskar risken rejält i sättet vi hanterar handel.

Dynamik

Matematiska modeller och algoritmer är i sig inga nyheter. Fast ibland är de lite väl statiska. Vår modell är dynamisk i den meningen att vi kan skruva på variabler, och anpassa vårt handelsmönster, för att alltid finna lägsta risk relativt marknadens beteende.

Vår matematiska modell fungerar utmärkt så länge vi har en marknadsekonomi. Det är rörelser som ger den energi. Händelser i omvärlden som får marknader att svänga kraftigt är bra för vår modell.

Skalbarhet

När fonder växer och blir stora blir de till slut tröga och förlorar finansiell spänst. Det är inte ovanligt. Affärerna blir så stora att fonderna själva påverkar värdet på tillgångarna.

Det scenariot är vi befriade från. Vårt sätt att handla är skalbart eftersom vi med stöd av den matematiska modellen gör fler affärer med låg risk istället för stora affärer. Vi kan ta emot stora mängder kapital och expandera blixtsnabbt geografiskt när det behövs.

Handel i bricks

Vad är bricks?

Sättet vi handlar på är egentligen en kedja av händelser. Säg att affären A går ut på att köpa och sälja ett värdepapper. Om allt går som planerat håller förvaltaren sig till den planen.

Matematisk förvaltning, handel i bricks

Finansmurtegel är ett byggnadsmaterial som används vid konstruktion av stabil tillväxt.

Om det däremot kommer en signal från vår matematiska modell, som säger att affären A inte ska genomföras, då övergår vi till affären B. Det här händelseförloppet med steg från A–D kallas en brick. Ju fler bricks som är igång samtidigt, desto effektivare blir affärerna.

Vad modellen inte är

Det är ytterligare en sak vi vill klargöra. Vi är inte en HFT (high-frequency trader) för vi handlar inte på flimret. För oss är det inte handel att bara hitta felprissättningar med några nanosekunders mellanrum. Snabbhet är inte grejen även om vi lätt gör tre miljarder beräkningar i sekunden.

Vi jobbar med riktig handel. Med stöd av modellen lägger vi bud på tillgångar och när budet är accepterat gör vi affär.


Har du frågor om matematisk förvaltning?

phone 0775-333 023

email Mejla oss

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar