Om bolaget

Alla kalla fakta

Organisationsnummer      
559002–7099

Institutnummer FI         
59028


Fond: 10TEN Kvanthedge
Fond inst. Nr                                         
60896

ISIN                                                         
SE0008586945


Förvaringsinstitut                                
SEB Trustee
Trustee Services
SE-106 40 Stockholm


Prime Broker                                       
SEB Equities

SE-106 40 Stockholm


Fondadministration                           
Wahlstedt Sageryd Financial Services AB

Birger Jarlsgatan 7, 1 tr
Box 7029
SE-103 86 Stockholm


Compliance                                        
FCG Risk & Compliance AB

Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm


Risk                                                         
SFM Stockholm AB

Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm


Interrevision                                        
Moneo AB

Jakobsbergsgatan 8, 6tr
SE-111 44 Stockholm


Revisor                                                  
BDO Mälardalen AB

Box 24193
104 51 Stockholm
Johan Pharmanson

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar