Vår förvaltnings­filosofi

Den som går i andras fotspår kommer aldrig främst

Förvaltningsfilosofi, småländsk sweetspot

Lägsta risk

Dagligen strävar vi efter att finna lägsta möjliga risk i varje affär.

Innovation

Vi utvecklar matematiska modeller som används för att uppnå våra mål.

Handel

Vi är handlare och ser varje marknad och dess tillgångar som möjligheter.


Medan kapitalmarknaderna kan skifta fokus snabbt, så är vi människor som skapat dem i grunden biologiska varelser, som ibland har lite svårt att hänga med. För till skillnad från marknaderna har människan fungerat på ungefär samma sätt i flera tusen år.

Vi är utrustade med drifter, magkänslor och på senare tid även ett medvetet förnuft. Där framme i hjärnans prefrontala cortex. Men modern forskning visar att vi inte alltid är så förnuftiga som vi vill tro.

Ny sanning

Många av våra beslut tas i det limbiska systemet. Vår reptilhjärna. Och det är bra för vår överlevnad. Däremot blir den där reptilhjärnan trasslig för oss när vi exponerar oss på kapitalmarknaderna och vill tjäna pengar. Vi tror att vi tänker efter och är rationella. I själva verket har känslor och flockbeteende redan tagit beslut åt oss för längesen.

Men hur ska vi hantera problemet med att vi är människor? De så kallade experterna (dit vi förstås också räknas) har å ena sidan helt olika åsikter om hur kapital bör förvaltas smartast. Å andra sidan har branschen samtidigt enats om ett antal lagbundenheter. Mycket bös i båda lägren, kan vi ibland tycka.

Vissa mönster upprepar sig på marknaderna, helt klart. Men bara om du tittar bakåt. På historiska fakta och samma gamla variabler som tidigare. Vanans makt gör alternativen osynliga. Allt det här kittlar vår nyfikenhet. Tänk om vi kan vända på stenarna och hitta en ny sanning? Tänk om vi har letat på fel ställe?

Bättre än magkänsla

Vi är varken optimister eller pessimister i vår syn på marknaden. Den är vad den är. 10TEN:s sätt att förvalta kapital bygger på att vi har löst ett matematiskt problem. För om det är något människan (och i synnerhet smålänningar) är bra på, så är det att lösa problem och förfina sina redskap.

Lösningen på problemet har översatts till olika algoritmer anpassade för handel med marknadsnoterade tillgångar. Det kan vara aktier, som i fallet med fonden 10TEN Kvanthedge, eller andra tillgångar.

Våra matematiska modeller reducerar den mänskliga faktorns felbeslut. De där känslorna som är bra följeslagare i livet men dåliga rådgivare i affärer. Modellerna hjälper oss att genomföra vår strategi fullt ut. Så fort det finns en affär med lägre risk så tar vi den.

Men hur kommer det sig att just vi har löst ett problem som ingen annan sett? Ja, varför inte. Det blir väl så när man inte är som alla andra.


Har du frågor om vår matematiska förvaltning?

phone 0775-333 023

email Mejla oss

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar