Vår förvaltnings­filosofi

Den som går i andras fotspår kommer aldrig främst

Förvaltningsfilosofi, småländsk sweetspot

Lägsta risk

Dagligen strävar vi efter att finna lägsta möjliga risk i varje affär.

Innovation

Vi utvecklar matematiska modeller som används för att uppnå våra mål.

Handel

Vi är handlare och ser varje marknad och dess tillgångar som möjligheter.


Medan kapitalmarknaderna kan skifta fokus snabbt, så är vi människor som skapat dem i grunden psykologiska varelser, som egentligen inte har förändrats på flera tusen år.

Vi människor är utrustade med drifter, magkänslor och på senare tid även ett medvetet förnuft. Men modern forskning visar att vi inte alltid är så förnuftiga som vi vill tro.

Ny sanning

Många av våra beslut tas i det limbiska systemet, vår reptilhjärna, och det är bra för vår överlevnad. Däremot blir den där reptilhjärnan trasslig för oss när vi exponerar oss på kapitalmarknaderna och vill tjäna pengar.

De så kallade experterna (dit vi förstås också räknas) har å ena sidan helt olika åsikter om hur kapital bör förvaltas smartast. Å andra sidan har branschen enats om ett antal lagbundenheter. Mycket bös i båda lägren, kan vi ibland tycka.

Vissa mönster upprepar sig, helt klart. Men bara om vi tittar på historiska fakta och samma variabler som tidigare. Vanans makt gör alternativen osynliga. Tänk om vi kan vända på stenarna och hitta en ny sanning?

Bättre än magkänsla

Vi är varken optimister eller pessimister i vår syn på marknaden. 10TEN:s sätt att förvalta kapital bygger på att vi har löst ett matematiskt problem.

Lösningen på problemet har översatts till olika algoritmer anpassade för handel med marknadsnoterade tillgångar. Det kan vara aktier, som i fallet med fonden 10TEN Kvanthedge, eller andra tillgångar.

Våra matematiska modeller reducerar den mänskliga faktorns felbeslut. De där känslorna som är bra följeslagare i livet men dåliga rådgivare i affärer. Modellerna hjälper oss med att genomföra vår strategi fullt ut. Så fort det finns en affär med lägre risk så tar vi den.

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar