Vår story

Berättelsen om när Ronny klippte gräset

Ronny Svanströmer heter en småländsk man som gjorde karriär från hyvelmästare till aktiehandlare. Enligt honom själv inte så märkvärdigt. Båda yrkena kräver duglighet och handlag. Att under samma period uppfostra sex söner var däremot en riktig pärs.

Ronny Svanströmer och klipparen

Begreppet klippare väntas få en ny betydelse i finanskretsar.

Kunskapen om aktiehandel är Ronnys levebröd sedan 1990-talet. Det har varit tider av magnifika framgångar och djupa besvikelser. Speciellt med tanke på att båda ytterligheterna mäts i pengar. Så tillvida skiljer sig inte Ronnys erfarenheter från någon annan handlares, egentligen.

lightbulb_outline

Första insikten: Få ihop kapital i goda tider klarar de flesta av. Undvika förluster i utförsbacke är emellertid ett hantverk få behärskar.

Drivkraften

Smålänningar hatar att förlora. Ronny i synnerhet. Han bestämde sig för en handelsstrategi som konsekvent gick ut på att eliminera förluster. Med en envishet som får en get att verka medgörlig utvecklade han strategin. Dag efter dag, affär för affär. Jodå, så småningom började resultatet synas på sista raden.

Inte heller här skiljer sig Ronnys handlingsmönster från det som normalt råder i den lite snävare krets av yrkespersoner som brukar kallas hedgefondförvaltare. Men nu upphör likheterna.

lightbulb_outline

Andra insikten: Underskatta aldrig en småländsk hyvelmästare med stor gräsmatta.

Idén

Den kreativa delen av hjärnan och den matematiska är tätare sammanvävd än många tror. Vissa har förmågan att se mönster i abstrakta former där andra inte ser nånting alls. Det blev tydligt den dagen Ronny klev upp på gräsklipparen, och några hektar senare klev ner från den, med en helt ny idé mellan hörselkåporna.

Den matematiska modell han precis kommit på kändes lite för bra för att vara sann. Den var tänkt att genomföra samma strategi som han den senaste tiden jobbat efter. Inga förluster. Men kunde den leverera i praktiken?

lightbulb_outline

Tredje insikten: Monotona arbetsuppgifter är bra för kreativiteten. Hjärnan börjar snart tänka på roligare saker.

Ronnys tänkarkåpor

Tänkarkåpor. Även bra på att utestänga buller.

Avgörandet

Ronny och kapitalförvaltaren Patrik Wallenberg förfinade strategin och den matematiska modellen intensivt. Patrik handlade skarpt med formeln under 18 månader.

Villkoren var tydliga. Förvaltaren fick inte under några omständigheter göra egna tolkningar. Han skulle följa formelns instruktioner även om magkänslan sa något annat. Och det gjorde den ofta.

Strategin och formeln visade sig inte bara fungera. Den överträffade alla småländska förväntningar. Inte vid något tillfälle gjordes en affär som resulterade i förlust. Det är lite speciellt eftersom det gjordes hundratals affärer varje handelsdag under de 18 månaderna. Avkastningen var dessutom en bra bit över de nivåer som anses acceptabla för en så låg risknivå.

lightbulb_outline

Fjärde insikten: Likt den gordiska knuten kan ett problem tyckas olösligt. Ända tills Alexanderhugget visar att lösningen var att se problemet från andra hållet.

En oberoende revisor granskade handelsresultaten uppifrån och ner. Rapporten bekräftade, dels att strategin och modellen fungerade, och dels att varje enskild affär i snitt gjorde vinst. Det gällde oavsett bransch eller bolag.

Komfortzonen where the magic happens

Magin sägs finnas utanför din komfortzon. Tänk om det är precis tvärtom.

Revanschen

Rapportens evangelium var en skön seger för strategin och det matematiska problem som Ronny hittat lösningen på. Borta var förlusterna. Som en konskevens av det kom vinsterna. Idén hade slagit rot.

lightbulb_outline

Femte insikten: Komfortzoner är platser du ofta uppmanas ta dig bort från. Men komfortzoner kan vara platser där de riktigt spännande händelserna äger rum.

Strategin med att söka upp minsta möjliga risk och den matematiska modell, vars uppgift är att genomföra strategin fullt ut, blev starten på bolaget 10TEN Fonder. Resten är som vi säger riskminimeringshistoria.

Vi kan handla på exakt samma sätt med alla tillgångsslag. Nu börjar Ronny, Patrik och alla vi andra med fonden 10TEN Kvanthedge. Och du är välkommen.


Har du frågor om vår matematiska förvaltning?

phone 0775-333 023

email Mejla oss

Anders Amrén, 10TEN Fonder

Låter det för bra för att vara sant?

Grilla mig med dina detaljfrågor i 30 minuter så lovar jag att ge dig argumenten du letar efter. Jag heter Anders Amrén och är VD på 10TEN Fonder.

Boka möte