Vad sägs om höjda sharpekvoter till kaffet?

Låt mig berätta mer om …

Sharpe Radio Surprise Box
  • Hur du får ditt kapital att växa oavsett trender på marknaden.
  • Hur du minskar affärsrisk och får en hedgefond med ovanligt hög sharpekvot.
  • Hur vår modell och aktiva matematiska förvaltning kan överraska dig positivt.
  • Hur du kan tjäna på att inte följa finansflocken.

På en marknad där alla har samma information och alla tänker lika kommer resultatet aldrig att överträffa förväntningarna. Låt oss ändra på det.

Boka möte med VD Anders Amrén